FPHU Eudarcap Dariusz Kobos
Zborówek 22, 28-133 Pacanów
tel. +48 41 379-94-09, fax. 41 379-98-760
info@eudarcap.com biuro@eudarcap.pl

Certyfikaty - Odzież robocza Major Protect

EN 470-1 Ochrona dla spawacza

en-470-1 Ta odzież chroni przed drobnymi odpryskami metalu (iskry spawalnicze) i przed krótkotrwałym kontaktem z płomieniami. Odzież ochronna do spawania i podobnych procesów, odzież ochronna przed żarem i płomieniem. Ta odzież nie zapala się, gdy wsposób niezamierzony nastąpi kontakt z płomieniem zapłonowym. Chroni ona noszącego przed odpryskami metalu podczas spawania lub cięcia, lecz niekoniecznie przed większą ilością płynnego metalu podczas odlewania.

EN 13034 typ 6 Ochrona przed chemikaliami

en-13034 Odzież ochronna o ograniczonej skuteczności ochronnej przed działaniem małych ilości rozpylonych (płynne aerozole, spray) lub rozpryskanych (występujących pod niskim ciśnieniem) chemikaliów niskiego ryzyka. Nie jest to całkowita bariera przed przenikaniem płynów, ponieważ stosujący w przypadku zanieczyszczenia ma możliwość podjęcia na czas stosownych działań. Odzież ochronna stosowana jest np. w przemyśle chemicznym i petrochemicznym oraz w technice laboratoryjnej.

Materiał, z którego składa się ta odzież ochronna, spełnia wymogi kontrolne ustalone wg odnośnych norm:

 • odporność na ścieranie klasa 6 > 2.000 cykli
 • odporność na rozdzieranie klasa 2 > 20 N
 • wytrzymałość na rozciąganie klasa 5 > 500 N
 • odporność na dziurawienie klasa 2 > 10 N
 • odpychanie cieczy (R = repellency)
 • odporność na przenikanie cieczy (P = penetration)
 • odporność na zapalenie

Każdy z tych wymogów klasyfikowany jest w poziomach wytrzymałości. Są one ujęte w normie EN 14325, Metody sprawdzania i klasyfikacja materiałów, szwów, połączeń i wiązań.

Kontrole R i P następują za pomocą chemikaliów referencyjnych H2SO4 (30 %),

NaOH (10 %), o-ksylen (rozpuszczalnik, nierozcieńczony), butan-1-ol (rozpuszczalnik, nierozcieńczony). Należy zwrócić uwagę na fakt, że przeniesienie tych wyników na inne chemikalia nie jest możliwe lub też wymaga przeprowadzenia odpowiednich testów dodatkowych.

EN 531 Ochrona dla pracowników przemysłowych narażonych na wysokie temperatury

en-531 Odzież ochronna, która przewidziana jest do ochrony przed krótkim kontaktem z płomieniem i przynajmniej jednym z rodzajów żaru. Żar może być otaczający, promieniujący lub powodowany przed duże płynne odpryski metalu – lub występować w kombinacji tych oddziaływań. Zawsze muszą być spełnione wymogi ograniczonego rozszerzania się płomieni.

 • Kod A = ograniczone rozprzestrzenianie się płomieni
 • Kod B1-B5 = ochrona przed żarem otaczającym
 • Kod C1-C4 = ochrona przed żarem promieniującym
 • Kod E1-E3 = ochrona przed cieczami
 • Kod E1 = 60 g bis 120 g
 • Kod E2 = 121 g bis 200 g
 • Kod E3 = > 201 g

EN 61482-1-2 / ENV 50354 klasa 1 Ochrona przed łukiem elektrycznym (4 kA/500 ms)

en-470-1 Norma odnosi się do testu, który symuluje działanie zakłóceniowego łuku elektrycznego na przednią stronę ciała na wysokości klatki piersiowej.

Odzież ta nie jest ochronną odzieżą izolującą elektrycznie - nie służy jako ochrona przed przeniknięciem prądu do ciała. Do całkowitej ochrony ciała należy nosić odpowiednie dodatkowe wyposażenie ochronne (np. rękawica, osłonę twarzy, wizjer). Odzież nosić zawsze zapiętą. Odzież ochronną należy nosić podczas prac w strefie niskich napięć, jak np. skrzynki przyłączy domowych aby zabezpieczała przed termicznym oddziaływanie zakłóceniowego łuku elektrycznego.

EN 1149-3 Metoda testowa Pomiar spadku ładunku

en-531 Pomiar opadania ładunku elektrostatycznego z powierzchni materiałów odzieżowych. Opadanie ładunku = przemieszczanie się ładunku przez lub poprzez materiał, przez co zmniejsza się gęstość ładunku lub potencjał powierzchni w tym punkcie, w którym znajdował się ładunek.

Typowe obszary zastosowania to zakłady zasilania (np. w gaz, płynne ciecze palne, paliwa), petrochemia, stacje benzynowe, czyszczenie cystern itd.

Należy zwracać uwagę na bezpieczne uziemienie np. poprzez przewodzące obuwie. (opór przewodzenia obuwia < = 10ex8). Całkowite pokrycie ciała (także odzieży spodniej). Nie zdejmować w obszarach grożących eksplozją. Odzież ochronną zawsze nosić zapiętą. Do pracy w strefie eksplozji 0 i dla mieszanek gazowo/parowych grupy wybuchowej IIC wymaga się dodatkowych analiz ryzyka charakterystycznego dla danej pracy.

Nr artykułu: 5210 Kurtka 2-warstwowa jest dodatkowo certyfikowana zgodnie z: RWE Eurotest 10 kA/500 ms

EN 471

en471 Ta Norma Europejska reguluje wymagania dla materiału odblaskowego, który należy stosować na odzieży ostrzegawczej, jego powierzchnie minimalne i wzajemne rozmieszczenie materiałów. Minimalna powierzchnia materiału widocznego, to znaczy fluorescencyjnego materiału tła w kombinacji z materiałem odblaskowym, podzielona jest na 3 klasy: klasa 3 jest klasą najwyższą, o najwyższej widoczności.

Klasa 1 jest najniższą klasą widoczności, która musi być osiągnięta, by otrzymać certyfikat. Taśma odblaskowa dzieli się na 2 klasy wg wartości minimalnego odbicia światła. Klasa 2 jest klasą najwyższą, którą może osiągnąć taśma odblaskowa

Górna liczba w piktogramie oznacza klasę powierzchni materiału tła i odblaskowego, dolna liczba oznacza klasę materiału odblaskowego.

Taśma odblaskowa 3M® Scotchlite 8935

3M™ Scotchlite™ tkanina odblaskowa 8935 Silber, srebrna, została stworzona, aby po naniesieniu na odzież ostrzegawczą, zwłaszcza na odzież roboczą o zmniejszonej palności, polepszyć widoczność noszącego ją w ciemności i złych warunkach widoczności. Jednocześnie produkt charakteryzuje się wysoką odpornością na wysokie temperatury i świetną trwałością w użyciu. Przy oświetleniu światłami samochodu materiał świeci się na biało, także wówczas gdy noszący odzież znajduje się na obrzeżach drogi.

 Scotchlite™ tkanina odblaskowa 8935 Silber, srebrna, składa się z bezpośrednio odblaskowych otwartych kulek szklanych, które naniesione są ze specjalną warstwą wiążącą na trwałą, trudno palną 100% tkaninę bawełnianą. Znacznie przekracza minimalne wartości odblasku wymagane na najwyższym poziomie wydajności (klasa 2). Właściwości retro odblaskowe są niezależne od ukierunkowania światła na odzieży.

Wysokiej jakości taśmę odblaskową można prać w temperaturze 60°C, 50 cykli domowego prania, zgodnie z EN 471.

Wysoka jakość na jednakowym poziomie Scotchlite™ tkaniny odblaskowej gwarantowana jest dzięki produkcji certyfikowanej zgodnie z ISO 9002.    

Wskazówka:

Ochrona dzięki odzieży zapewniona jest tylko wtedy, gdy noszona jest ona jako komplet. W przypadku dokonywania zmian, zwłaszcza przy umieszczaniu wszelkiego rodzaju emblematów, nie jest gwarantowana funkcja ochronna odzieży. Wyjątki należy uzgadniać pisemnie z producentem.

Copyright 2008-2013 Eudarcap | Wszystkie prawa zastrzeżone O nas  Współpraca  Właściciel strony