FPHU Eudarcap Dariusz Kobos
Zborówek 22, 28-133 Pacanów
tel. +48 41 379-94-09, fax. 41 379-98-760
info@eudarcap.com biuro@eudarcap.pl

Certyfikaty - Ostrzegawczo-ochronne elementy odblaskowe

Odzież z odblaskowymi elementami ostrzegawczo-ochronnymi i jej zastosowanie:
Noszenie odzieży ostrzegawczej zaleca się np. w sytuacjach zagrożenia w ruchu drogowym, na autostradach, drogach miejskich i poza miastem, na trasach torów kolejowych, na lotniskach i w portach.

EN 471 Ochrona dla spawacza

en471 Ta odzież chroni przed drobnymi odpryskami metalu (iskry spawalnicze) i przed krótkotrwałym kontaktem z płomieniami. Odzież ochronna do spawania i podobnych procesów, odzież ochronna przed żarem i płomieniem. Ta odzież nie zapala się, gdy wsposób niezamierzony nastąpi kontakt z płomieniem zapłonowym. Chroni ona noszącego przed odpryskami metalu podczas spawania lub cięcia, lecz niekoniecznie przed większą ilością płynnego metalu podczas odlewania.

Materiał, z którego składa się ta odzież ochronna, spełnia wymogi kontrolne ustalone wg odnośnych norm:

Piktogram
Górna liczba w piktogramie oznacza klasę powierzchni materiału tła i materiału odblaskowego, dolna liczba oznacza klasę materiału odblaskowego.

Reflexband 3M® Scotchlite 8910
3M™ Scotchlite™ srebrna tkanina odblaskowa 8910 Silber została opracowana dla odzieży oochronno-ostrzegawczej oraz odzieży roboczej i branżowej po to, aby osoby noszące tę odzież w ciemności i w warunkach złej widoczności były lepiej zauważalne i widoczne. Przy oświetleniu reflektorami samochodu materiał świeci biało nawet wówczas, gdy osoba nosząca takie ubranie znajduje się na skraju drogi. Scotchlite™ srebrna tkanina odblaskowa 8910 Silber składa się z bezpośrednio odbijających światło otwartych kuleczek szklanych, naniesionych na tkaninę mieszaną (65 % poliester/ 35 % bawełna). Jej siła odblaskowa znacznie przekracza minimalne wartości siły odblasku wymagane w najwyższej klasie 2. Właściwości odblaskowe są niezależne od ukierunkowania na odzieży. Wysokiej jakości taśmę odblaskową można zgodnie z normą EN 471 prać 50-krotnie w temperaturze 60 °C. Stałą wysoką jakość tkaniny odblaskowej Scotchlite™ gwarantuje produkcja certyfikowana wg ISO 9002.

Odzież chroniąca przed wpływami atmosferycznymi i jej zastosowanie: Jest to odzież ochronna do wykonywania wszystkich prac na wolnym powietrzu i podczas złej pogody.

EN Ochrona dla pracowników przemysłowych narażonych na wysokie temperatury

en343 Ta europejska norma podaje jasno wymogi odnośnie odzieży ochronnej na złą pogodę. Parametry sprawdzane według tej normy to odporność na przenikanie wody (wodoszczelność) i odporność na przenikanie pary wodnej (przewiewność, tzw. aktywność oddychania).

Te dwa parametry są także podzielone na 3 klasy. Wymogi dla odporności na przenikanie wody:

  • Klasa 1 = > 8000 Pa przed wstępną obróbką tkaniny
  • Klasa 2 = > 8000 Pa po wstępnej obróbce i przed uszlachetnieniem tkaniny i szwów
  • Klasa 3 (najlepsza) = > 13000 Pa po obróbce wstępnej tkaniny i szwów i przed uszlachetnieniem szwów

Wymogi dla odporności na przenikanie pary wodnej:

  • Klasa 1 Ret > 150
  • Klasa 2 Ret 20 > = 150
  • Klasa 3 (najlepsza wartość) Ret 0 > = 20

Piktogram
Liczba z przodu oznacza klasę odporności na przenikanie wody (wodoszczelność), a druga liczba oznacza klasę odporności na przenikanie pary wodnej (przewiewność tzw.aktywność oddychania).

Copyright 2008-2013 Eudarcap | Wszystkie prawa zastrzeżone O nas  Współpraca  Właściciel strony